Member login  
Forgot Password? | Not a member?
Member login

Membership Bursaries

Membership Bursaries

Aelodaeth Bwrsariaeth

The Arts Council of Wales is committed to Equality. It wishes to make membership of the AMA more accessible for a diverse range of individuals and organisations in Wales, in the belief that it will strengthen and enhance the arts sector.  To this end, it will provide five bursaries for membership of the AMA for individuals who are either disabled and/or of a Black, Asian or Minority Ethnic (BAME) background; or who represent a disabled-led or BAME-led organisation in Wales.

Bursaries may not be awarded to more than one person from a single organisation, and are available for people who have not previously been AMA members.

To apply, please download the application form, complete and return it to amy@a-m-a.co.uk by 12th December 2018

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ymrwymedig i gydraddoldeb. Rydym ni am i  aelodaeth o’r AMA fod yn fwy hygyrch i amrywiaeth eang o unigolion a sefydliadau yng Nghymru. Rydym ni’n credu y bydd hyn yn cryfhau a gwella sector y celfyddydau. Felly bydd 5 bwrsariaeth ar gael am aelodaeth o’r AMA ar gyfer unigolion sydd naill ai’n anabl a/neu o gefndir du, Asiaidd neu ethnig, neu sy’n cynrychioli sefydliad dan arweiniad pobl anabl neu bobl dduon, Asiaidd neu ethnig yng Nghymru.

Dim ond un person yn yr un sefydliad fydd yn cael bwrsariaeth. Maen nhw ar gael i bobl nad ydynt wedi ymaelodi â’r AMA o’r blaen.

I wneud cais, islwythwch y ffurflen gais, llenwch hi a’i dychwelyd i amy@a-m-a.co.uk erbyn 12 Rhagfyr 2018

Please note: in the event of us receiving a greater number of applications than bursaries available, the Arts Council of Wales will make a comparative assessment of all applications received to assess their fit with published priorities. These can be accessed via this link: http://www.arts.wales/about-us/plans-and-strategies

Noder: os cawn ni ragor o geisiadau na bwrsariaethau, byddwn ni’n asesu’r holl geisiadau a’u cymharu i weld pa rai sy’n gweddu orau gyda’n blaenoriaethau. Dyma’n blaenoriaethau: http://www.celf.cymru/amdanom-ni/cynlluniau-a-strategaethau