Are you an AMA member? please login
13th January 2020 Martin Aaron

Senior Producer (Digital Experiences)/Uwch Gynhyrchydd (Profiadau Digidol) — Wales Millennium CentreWales Millennium Centre is a home for the arts in Wales, and a cauldron of creativity for the nation. We fire imaginations by curating world-class, critically-acclaimed touring productions, from musical theatre and comedy to dance, cabaret and an international festival. We kindle emerging talents with fresh, provocative and popular pieces of our own, rooted in Welsh culture. And we ignite a passion for the arts in young people with life-changing learning experiences and chances to shine in the spotlight.

We are Wales Millennium Centre. Fire for the imagination.

The successful candidate will join Wales Millennium Centre at an exciting stage as we plan and deliver a front of house redesign that can better welcome our visitors and invite people of all ages and backgrounds to immersive themselves with all aspects of the performing arts in our free public spaces. The focus of these activities will be through interactive digital experiences which tell our brand story, celebrate our national culture and create meaningful interactions with the performing arts that stimulate the imagination.
The ideal candidate will have over five years’ experience delivering creative and robust digital products using a range of both innovate and established technology. Ideally their work would have been used in public spaces by high volumes of users and will have excellent storytelling skills, creative vision and a high level of technical proficiency.

***

Rydyn ni’n gartref i’r celfyddydau yng Nghymru, ac yn grochan o greadigrwydd i’r genedl gyfan. Rydyn ni’n tanio’r dychymyg drwy guradu cynyrchiadau teithiol arobryn o’r radd flaenaf – o sioeau cerdd i gomedi a dawns, cabaret a gŵyl ryngwladol. Rydyn ni’n meithrin doniau newydd gyda’n gweithiau ffres, pryfoclyd a phoblogaidd, wedi eu gwreiddio’n ddwfn yn niwylliant ein gwlad. Ac rydyn ni’n ennyn angerdd pobl ifanc dros y celfyddydau, gan roi iddynt gyfleoedd dysgu sy’n newid eu bywydau ac yn rhoi cyfle iddynt ddisgleirio.

Ni yw Canolfan Mileniwm Cymru. Tanwydd i’r dychymyg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â Chanolfan Mileniwm Cymru ar adeg gyffrous wrth i ni baratoi i ailgynllunio ein gofod blaen tŷ er mwyn gwella’r croeso a roddir i’n hymwelwyr a gwahodd pobl o bob oed a chefndir i ennyn profiadau o’r celfyddydau perfformio yn ein gofod yn rhad ac am ddim. Bydd y gweithgareddau hyn yn canolbwyntio ar brofiadau digidol rhyngweithiol a fydd yn adrodd stori ein brand, yn dathlu ein diwylliant cenedlaethol ac yn creu rhyngweithio ystyrlon â’r celfyddydau perfformio er mwyn ysgogi’r dychymyg.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol dros bum mlynedd o brofiad o gyflwyno cynnyrch digidol creadigol a chadarn gan ddefnyddio ystod o dechnoleg arloesol a sefydledig. Yn ddelfrydol, bydd eu gwaith wedi cael ei ddefnyddio gan nifer fawr o ddefnyddwyr mewn mannau cyhoeddus a bydd ganddynt sgiliau adrodd stori ragorol, gweledigaeth greadigol a lefel uchel o hyfedredd technegol.

***

Deadline for applications: Wednesday 29 January 

For the full job description and details on how to apply, visit the WMC website.

Hello

As an AMA member you can access exclusive member-only content including sector jobs, online resources and training.

Login


Not yet an AMA member? Find out more.

Get a free summary of AMA’s 2019 Member Benchmarking Research:

Send me a copy