Member login  
Forgot Password? | Not a member?
Member login

Diwrnod Sgiliau Digidol

Dydd Iau 10 Mehefin

Lab Treftadaeth Ddigidol

National Lottery Heritage Fund logo

Diwrnod Sgiliau Digidol

Dydd Iau 10 Mehefin @ 10am-5pm

Bydd yr hyfforddiant ymarferol ar-lein hwn sy’n para diwrnod yn eich helpu chi a’ch sefydliad i adeiladu ar y sgiliau digidol rydych wedi’u datblygu drwy gydol y Lab Treftadaeth Ddigidol; i’ch helpu i ymgysylltu’n well â’ch cynulleidfaoedd, ac i ddenu cynulleidfaoedd newydd ac amrywiol ar-lein ac oddi ar-lein.

Mae Diwrnod Sgiliau Digidol am ddim yn rhan o’r Lab Treftadaeth Ddigidol i unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn sefydliad treftadaeth bach i ganolig ei faint yn y DU.

Bydd y digwyddiad hyfforddiant ar-lein hwn sy’n para diwrnod yn cynnwys:

― Sesiwn agoriadol

Sesiwn dorfol Sut i ddatblygu strategaeth ddigidol sy’n gweithio i’ch sefydliad

Sesiynau grwpiau llai – sesiynau ‘sut i’ ac ‘astudiaethau achos’ ar:

  • datblygu cynulleidfaoedd
  • adrodd storïau
  • gwefannau
  • marchnata drwy ebost
  • gwirfoddolwyr
  • cyfryngau cymdeithasol

Cyfleoedd rhwydweithio
Cyfle i chi gyfarfod â phobl sy’n gweithio ac yn gwirfoddoli mewn sefydliadau tebyg i’ch sefydliad chi ac sy’n wynebu heriau tebyg. Byddwch yn gallu trafod a chymharu profiadau, yn ogystal â rhannu syniadau a chynorthwyo’ch gilydd.

Prosiect yw’r Lab Treftadaeth Ddigidol sy’n cael ei reoli gan Gymdeithas yr AMA (yr Arts Marketing Association) gydag Arts Fundraising & Philanthropy, One Further a’r Ymddiriedolaeth Gasgliadau. Caiff ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn rhan o fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth