Member login  
Forgot Password? | Not a member?
Member login

Sut i greu gwefan WordPress

Dydd Mercher 5 Mai

Lab Treftadaeth Ddigidol

National Lottery Heritage Fund logo

Sut i greu gwefan WordPress

Dydd Mercher 5 Mai @ 10am-1pm

Mae’r Dosbarth Meistr hwn ar gael am ddim yn rhan o’r Lab Treftadaeth Ddigidol ac mae i unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn sefydliad treftadaeth bach i ganolig ei faint yn y DU.

Beth yw e?
Yn dilyn gweminar Dewis y System Rheoli Cynnwys (CMS) gywir i’ch sefydliad, bydd y Dosbarth Meistr hwn sy’n para tair awr yn eich tywys, cam wrth gam, drwy ddull creu gwefan newydd gan ddefnyddio WordPress.

Ymunwch â Paul Blundell wrth iddo ddangos i chi sut i sefydlu gwefan WordPress a’ch tywys drwy’r dangosfwrdd a’r gwahanol elfennau a swyddogaethau y gallwch eu defnyddio wrth greu neu ailgreu gwefan eich sefydliad.

Bydd dealltwriaeth dda o sut i greu gwefan WordPress yn eich helpu i benderfynu faint o wefan eich sefydliad y gallwch ei chreu eich hun a phryd y gallai fod angen i chi gael cymorth ychwanegol gan ddatblygwr gwefannau.

Bydd y Dosbarth Meistr hwn sy’n para tair awr yn cael ei rannu’n dair sesiwn gydag egwyl o 15 munud rhwng pob sesiwn:
Sesiwn 1 —Dechrau arni gyda WordPress
Sesiwn 2 — Creu eich gwefan newydd
Sesiwn 3 —Ategion, diogelwch, ffurflenni, optimeiddio peiriannau chwilio, Google Analytics a chynnal a chadw

Beth bydd y fantais i fi?
— Dealltwriaeth o sut i greu gwefan WordPress o’r dechrau
— Dealltwriaeth o faint o wefan eich sefydliad y gallwch ei chreu’n fewnol a faint o gymorth ychwanegol y gallai fod angen i chi ei brynu i mewn
— Hyder i ddechrau adeiladu eich gwefan WordPress eich hun

At bwy mae wedi’i anelu?
Mae’r Dosbarth Meistr hwn ar gyfer pobl sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn sefydliad treftadaeth bach i ganolig ei faint sy’n ystyried defnyddio WordPress i greu neu ailgreu gwefan eu sefydliad.

Noder y bydd sesiwn holi ac ateb ddilynol i’r Dosbarth Meistr hwn Ddydd Iau 20 Mai am 10.30am.

Sut gallaf gymryd rhan?
Byddwn yn defnyddio llwyfan hyfforddiant ar-lein o’r enw WebEx ar gyfer y digwyddiad hwn. Cyn archebu, dylech gwblhau ein rhestr wirio hyfforddiant ar-lein i sicrhau eich bod yn elwa i’r eithaf o’r hyfforddiant hwn.

Hyfforddwr
Paul Blundell | Datblygwr a Dadansoddwr Systemau Cyflawn | RBA Creative
Mae Paul yn meddu ar 20 mlynedd o brofiad ym maes datblygu gwefannau cyflawn (o’r cychwyn i’r diwedd), gan gynnwys dylunio rhyngwynebau i’r defnyddwyr pen blaen, prototeipio, integreiddio CMS a CRM, rheoli cronfeydd data a phrosesu gweinyddion ochr gefn. Gydag arbenigedd mewn codio pen blaen (HTML, CSS a Javascript) ac ieithoedd rhaglennu ochr gefn (C#, PHP a VB), mae’n arbenigo mewn creu a chynnal gwefannau craidd WordPress a .NET, creu llifoedd gwaith digidol ac integreiddio systemau fel Spektrix, PatronBase a Blackbaud NetCommunity. Mae wedi gweithio gyda llawer o sefydliadau celfyddydau, diwylliannol, treftadaeth ac elusennol gan gynnwys yr Arts Marketing Association, Historic Scotland, Amgueddfa’r Imperial War Museum, Sadler’s Wells, The Vegetarian Society, Theatr y Royal Exchange, Canolfan y Centre for Cultural Value, Prifysgol Caerdydd a’r Comedy Store.

Mae Paul yn cynorthwyo sefydliadau i fanteisio ar newid a chreu gwytnwch yn eu hamgylcheddau gweithredu digidol drwy hyfforddiant mewn sgiliau ar gyfer y we, awtomeiddio llifoedd gwaith digidol, integreiddio systemau, nodi mewnwelediadau gweithredadwy o ddata dadansoddi ac asesu’r technolegau mwyaf priodol i’w defnyddio. Mae wedi rhedeg llawer o sesiynau hyfforddi dros y 15 mlynedd diwethaf ac mae’n mwynhau rhannu ei frwdfrydedd ym maes technoleg y we.

Delwedd bawd gan Stephen Phillips – Hostreviews.co.uk on Unsplash

Prosiect yw’r Lab Treftadaeth Ddigidol sy’n cael ei reoli gan Gymdeithas yr AMA (yr Arts Marketing Association) gydag Arts Fundraising & Philanthropy, One Further a’r Ymddiriedolaeth Gasgliadau. Caiff ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn rhan o fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth