Member login  
Forgot Password? | Not a member?
Member login

Diwrnod Sgiliau Digidol

Dydd Iau 10 Mehefin

Lab Treftadaeth Ddigidol

National Lottery Heritage Fund logo

Diwrnod Sgiliau Digidol

Dydd Iau 10 Mehefin @ 10am-5pm

Bydd yr hyfforddiant ymarferol ar-lein hwn sy’n para diwrnod yn eich helpu chi a’ch sefydliad i adeiladu ar y sgiliau digidol rydych wedi’u datblygu drwy gydol y Lab Treftadaeth Ddigidol; i’ch helpu i ymgysylltu’n well â’ch cynulleidfaoedd, ac i ddenu cynulleidfaoedd newydd ac amrywiol ar-lein ac oddi ar-lein.

Mae Diwrnod Sgiliau Digidol am ddim yn rhan o’r Lab Treftadaeth Ddigidol i unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn sefydliad treftadaeth bach i ganolig ei faint yn y DU.

Amserlen y digwyddiad
Rydym yn y broses o raglennu’r Diwrnod Sgiliau Digidol a fydd yn cynnwys un sesiwn dorfol a phum sesiwn gweithdy i ddilyn, ynghyd â chyfleoedd i rwydweithio drwy gydol y dydd. Byddwn yn parhau i ddiweddaru amserlen y digwyddiad wrth i sesiynau a siaradwyr gael eu cadarnhau.

10am-11am
―Sesiwn agoriadol Croeso i’r Diwrnod Sgiliau Digidol
―Sesiwn dorfol Sut i ddatblygu strategaeth ddigidol sy’n gweithio i’ch sefydliad

11:15am-12pm ―Sesiwn 1
― Sesiynau gweithdy ar ddulliau dadansoddi ac adrodd storïau

12:15am-1pm ―Sesiwn 2
― Sesiynau gweithdy ar wefannau – profiad defnyddwyr a gweithrededd

1:30pm-1:50pm ―Sesiwn rhwydweithio
― Cyfle i rwydweithio gyda phobl sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn sefydliadau tebyg i’ch un chi

2pm-2:45pm ― Sesiwn 3
― Sesiynau gweithdy ar ebost – awtomeiddio a defnyddio ebost yn fwy effeithiol

3pm-3:45pm ― Sesiwn 4
― Sesiynau gweithdy gyda’r ffocws ar wirfoddolwyr

4pm-4:45pm ― Sesiwn 5
― Sesiynau gweithdy’n canolbwyntio ar gyfryngau cymdeithasol

Telerau ac Amodau’r Digwyddiad:

  1. Bydd yr AMA yn gwneud pob ymdrech i ddarparu rhaglen ac amserlen y digwyddiad yn unol â’r disgrifiad ond mae’n cadw’r hawl i wneud unrhyw newidiadau angenrheidiol ac os digwydd hynny, caiff mynychwyr eu hysbysu fel sy’n briodol.
  2. Cyfrifoldeb y mynychwr yw sicrhau bod ganddynt yr adnoddau technegol angenrheidiol i gymryd rhan yn llawn yn yr hyfforddiant ar-lein. Byddwn hefyd yn darparu arweiniad pellach am Hopin yn nes at y digwyddiad.
  3. Ni fydd yr AMA yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am fethiant technegol a achoswyd yn sgil cyfarpar diffygiol neu annigonol a ddarperir gan y mynychwr nac yn sgil camddefnydd y mynychwr.
  4. Yn yr achos annhebygol y caiff y digwyddiad hyfforddi ar-lein hwn ei ganslo gan yr AMA, caiff yr holl fynychwyr eu hysbysu drwy e-bost.

Archebwch eich lle am ddim nawr yn y Diwrnod Sgiliau Digidol

Mae Diwrnod Sgiliau Digidol  yn cael ei gynnal ar lwyfan o’r enw Hopin felly drwy’r wefan hon y rheolir y cofrestru. Os nad oes gennych gyfrif Hopin yn barod, bydd gofyn i chi greu un am ddim wrth gofrestru ar gyfer y Diwrnod Sgiliau Digidol. Mwy o wybodaeth am Hopin a’r Diwrnod Sgiliau Digidol.

Prosiect yw’r Lab Treftadaeth Ddigidol sy’n cael ei reoli gan Gymdeithas yr AMA (yr Arts Marketing Association) gydag Arts Fundraising & Philanthropy, One Further a’r Ymddiriedolaeth Gasgliadau. Caiff ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn rhan o fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth