Member login  
Forgot Password? | Not a member?
Member login

Arts Marketing Festival — Arts Council of Wales Bursary (Welsh)

Gŵyl Marchnata’r Celfyddydau
— Ffurflen Gais Bwrsariaeth Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae’r bwrsariaethau ar gael i weithwyr llawrydd a’r rhai sy’n gweithio i sefydliadau ar draws y sector diwylliannol. Rhaid i bob ymgeisydd fod yng Nghymru, rhaid iddo beidio â bod yn aelod o AMA a rhaid iddo fodloni o leiaf un o’r meini prawf canlynol.

Meini prawf:

  • Unigolyn/sefydliad sy’n gweithio’n bennaf yn y Gymraeg
  • Unigolyn sy’n gweithio mewn sefydliad dan arweiniad pobl amrywiol
  • Unigolyn o gefndir amrywiol
  • Unigolyn sy’n gweithio ar ei liwt ei hun yn y sector diwylliannol sy’n brif ffynhonnell ei incwm ac sy’n ennill llai na £25,000 y flwyddyn

Sylwer:

  • Ni fydd bwrsariaethau’n cael eu dyfarnu i ragor nag un person o’r un sefydliad
  • Os ydych eisoes wedi archebu lle yn yr ŵyl a bod eich cais yn llwyddiannus, bydd yr AMA yn ad-dalu’r gwahaniaeth ichi
  • Os cawn ragor o geisiadau na’r lleoedd sydd ar gael, bydd y Cyngor yn gwneud asesiad cymharol o’r holl geisiadau i weld pa rai sy’n gweddu orau gyda’n blaenoriaethau: https://arts.wales/cy/about-us/strategy
  • Rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus roi adborth anffurfiol inni am eu profiad yn yr ŵyl
  • Bydd AMA yn gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu flog/blog byr am eu profiad yn yr ŵyl

Dyddiad cau ceisiadau: Hanner dydd, ddydd Gwener 30 Hydref 2020.

Gweithwyr llawrydd: Llenwch dudalen 1, 2 a 4

Sefydliadau: Llenwch dudalen 1, 3 a 4

Step 1 of 4